Friday, July 3, 2009

Buku Ilmiah

Buku Falsafah Dan Kritikan Seni adalah buku hasil dari kajian PhD saya. Isi kandungan berhubung dengan falsafah seni klasik dan moden. Tokoh klasik seperti Socrates, Aristotle dan Plato dijadikan rujukan penting. Beberapa teori seni dan kritikan telah ditemui dan diolah semula supaya mudah difahami. Saya cuba mengupas menggunakan pendekatan sendiri dengan mengambil pandangan dari tokoh-tokoh klasik dan moden tadi. Tokoh falsafah moden ialah Vasari, Winckelmann dan Wolflin.
Pembaca akan dapat menghayati karya seni visual dengan lebih berkesan sekiranya dapat membaca buku ini.

Harga: RM60. Penerbit: UPSI. Tahun: 2004.
ISBN: 983-2620-36-8 ms: 265

No comments:

Post a Comment